O Crux, ave!

Kantorei Sankt Barbara, Chór Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej - Pueri Cantores Cracovienses

Przedstawiamy kolejną płytę z muzyką religijną, przygotowaną w Krakowie przez chóry Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej i Wspólnoty Niemieckojęzycznej przy jezuickim kościele św. Barbary.