Gott ist die Liebe - Georg Anton Benda

Kantorei Sankt Barbara, L'Estate Armonico, Wiesław Delimat

Zapomniane kantaty kościelne Georga Antona Bendy za zbiorów Sing-Akademie zu Berlin.

Stefanie Dasch - sopran
Agnieszka Monasterska - alt
Julio Fernández - tenor
Simon Berg - bas

Kantorei Sankt Barbara
L'Estate Armonico
Viola Szopa-Tomczyk - koncertmistrz
Zbigniew Pilch - koncertmistrz
Wiesław Delimat - dyrygent

World Premiere Recording