Pójdźmy wszyscy do stajenki

Kantorei Sankt Barbara

Muzyka i słowa: tradycyjne
Opracowanie: M. Małecki

Śpiew:
Chór Kantorei Sankt Barbara
Chór PSALMODIA Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Chór Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej 
im. ks. F. Macharskiego 
Akompaniament: Orkiestra L'Estate 
Dyrygent: Wiesław Delimat